Aktualności

29 marca 2020

Msze Święte na żywo online

Ze względu na stan epidemii i brak możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej w kościele, zachęcamy do skorzystania z Mszy transmitowanej na żywo w internecie. Poniżej strona z listą dostępnych nabożeństw. Mamy nadzieję, że wkrótce dołączy do nich również transmisja z naszej Parafii:

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

Można również uczestniczyć w nabożeństwach takich jak „Droga Krzyżowa” czy „Gorzkie żale” i innych:

https://msza-online.net/nabozenstwa/

14 marca 2020

Dyspensa Biskupa Kaliskiego

W związku z zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup Kaliski Edward Janiak udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym diecezji kaliskiej:


a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

† Edward Janiak
Biskup Diecezji Kaliskiej

 

29 lutego 2020

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zagrożenia Koronawirusem CoV-2

statystyka