+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Zasady Bractwa


d niepamiętnych czasów Bractwo nasze swoje obyczaje i zasady którymi się kieruje przekazywało ustnie ze starszych członków Bractwa na młodszych.

 

iele o dawnych obyczajach Bractwa można się dowiedzieć z artykułu „Informatora Muzeum Ziemi Wieluńskiej”.

 

becnie, w 355-tą rocznicę swojego powstania, Bractwo podjęło trud spisania swojej reguły.

 

rojekt reguły, która jest w tracie opracowania, można zobaczyć tutaj:

PROJEKT REGUŁY BRACTWA PRASALSKIEGO W BOLESŁAWCU