Aktualności

14 marca 2020

Dyspensa Biskupa Kaliskiego

W związku z zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup Kaliski Edward Janiak udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym diecezji kaliskiej:


a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

† Edward Janiak
Biskup Diecezji Kaliskiej

 

29 lutego 2020

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie zagrożenia Koronawirusem CoV-2

4 lipca 2019

Renowacja kapliczki św. Jana

Z dumą możemy ogłosić, że dzięki staraniom i finansowaniu Bractwa Prasalskiego w Bolesławcu została odrestaurowana zabytkowa kapliczka św. Jana, umieszczona przy ulicy Zielonej w Bolesławcu. Galeria zdjęć z renowacji znajduje się tutaj

Szczególne podziękowania chcemy złożyć dla:

  • Sz. P. Karsznia Zdzisław za wykonanie remontu tj. tynkowanie malowanie, położenie płytek i poprawienie zadaszenia,
  • Sz. P. Koszowski Adam za użyczenie sprzętu tj. agregatu prądotwórczego,
  • Sz. P. Włodarczyk Barbara oraz Sz. P Cichosz Maryla za wysprzątanie kapliczki i za ufundowanie kwiatów,
  • Sz. P. Mistrzowi kowalskiem z Wodzicznej Horstowi za wykonanie furty zabezpieczającej,
  • Braci: Wróbel Bronisław, Konarkowski Jerzy, Mikołajczyk Franciszek, Dulski Sylwester za organizacje i pomoc w remoncie.

 

statystyka