+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

admin

27 sierpnia 2023

Uroczystość 370 lecia Bractwa Prasalskiego – wyjazd do Wieliczki

Kulminacja obchodów 370-lecia naszego Bractwa odbyła się na terenie Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. W dniu 21 lipca 2023 roku członkowie Bractwa Prasalskiego, na czele z Bratem Sekretarzem Sylwestrem Dulskim, wyruszyli autokarami do Wieliczki. Powitani zostali przez Dyrektora Muzeum, pana Jana Godłowskiego, który otrzymał symboliczny znaczek przynależności do Bractwa. W Muzeum członkowie Bractwa wysłuchali wykładu mgr Mateusza Gila, na temat roli i działalności bractw prasołów w Polsce, po którym miała miejsce dyskusja z pracownikami naukowymi Muzeum, zainteresowanymi tak długą historią Bractwa w Bolesławcu. Następnie Bracia mieli okazję do zwiedzania Muzeum. Po wystawie czasowej “Górnictwo i sztuka. Kolekcja porcelany Middelschulte” zwiedzających oprowadziła sama Kustosz wystawy, pani Klementyna Ochniak-Dudek. Po obejrzeniu Zamku Żupnego uczestnicy uroczystości zjechali 135 metrów pod ziemię, na trzeci poziom Kopalni, do Komory im. Alfonsa Długosza, gdzie zaplanowany był uroczysty koncert Orkiestry Dętej ze Żdżar, która w ten sposób świętowała też 118 rocznicę swojego powstania. Pod ziemią, tradycyjnym górniczym „Szczęść Boże”, przywitał Braci zastępca dyrektora ds. administracyjnych i górniczych mgr inż. Zbigniew Jawień, który wygłosił piękną przemowę na cześć Bractwa, oraz przekazał symboliczną beczkę soli od Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, którą zgodnie z odwieczną tradycją, Prasołowie przywieźli do Bolesławca. W trakcie koncertu gratulacje Bractwu złożyła także obecna wśród nich Wójt Gminy Bolesławiec pani Dorota Makówka. W przerwach między utworami muzycznymi, w niezwykle ciekawy sposób, historię Bolesławieckiego Bractwa przedstawiał Brat Mateusz Zimoch. Wpisem do Księgi Gości Kopalni Bractwo zakończyło oficjalne obchody rocznicowe. W godzinach wieczornych uczestnicy uroczystości mieli jeszcze okazję dokładnie zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce, a następnie odbyło się spotkanie integracyjnie.

Drugi dzień wyjazdu przeznaczono na zwiedzanie Krakowa, a w rolę przewodnika wcielił się pan Paweł Rojek – mieszkający w Krakowie pasjonat historii Bolesławca, z którym jest związany rodzinnie. Oprowadził wycieczkę po Krakowie szlakami obywateli Bolesławca, którzy w XVIII i XIX wieku nierozerwalnie złączyli swe życie z Krakowem. Była to niezwykle barwna opowieść, oraz niesamowite doświadczenie – możliwość spacerowania tymi samymi drogami i niemal dotykanie miejsc związanych z historią dawnych mieszkańców Bolesławca.

Wyjazd był możliwy dzięki Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, pani Ewie Tabędzkiej, która pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. Bracia Prasale obecni na obchodach wrócili z niezwykłą motywacją do podejmowania kolejnych inicjatyw i dalszego podtrzymywania tradycji najstarszego Bractwa w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z tego wydarzenia.

4 lipca 2023

Uroczystość 370 lecia Bractwa Prasalskiego!

W minioną niedzielę odbyła się Wielka Uroczystość 370 lecia Bractwa Prasalskiego. Stawiło się na niej 18 Braci przystrojonych w nowozakupione Znaki Przynależności do Bractwa. Podczas uroczystej Mszy Św. w intencji Bractwa, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz Czesław Parnowski był obecny między innymi Poseł na Sejm Pan Paweł Rychlik. Mieliśmy również przyjemność gościć z tej okazji przedstawicieli z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC – Księdza Mariusza Marszałka SAC oraz dr hab. Marcina Jewdokimowa. Pełna relacja fotograficzna jest dostępna w galerii.

12 lutego 2023

Odezwa do Rady Gminy w sprawie przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi

W związku z planowanym posiedzeniem Rady Gminy w sprawie przywrócenia naszej miejscowości Bolesławiec praw miejskich, wystosowaliśmy jako Bractwo Prasalskie list popierający tę ideę, który zostanie odczytany podczas obrad. Pełna treść pisma poniżej:

Szanowni Radni Gminy Bolesławiec!

Miasto Bolesławiec. Jakże piękna i wzniosła to idea! Jednak nie jest to wcale nowość! Bolesławiec został bowiem założony w 1266 roku przez księcia Bolesława Pobożnego jako miasto właśnie. Miasto wyjątkowe, skoro nazwał je od własnego imienia. Prawa miejskie były związane z Bolesławcem przez wieki. Jako miasto Bolesławiec wszedł w skład zjednoczonej przez Władysława Łokietka Polski. Również, kiedy w 1370 roku sam Kazimierz Wielki zbudował tutaj murowaną warownię z charakterystyczną basztą, której widokiem możemy się cieszyć po dzień dzisiejszy, mieszkańcy dumnie tytułowali się mieszczanami. Prawa miejskie potwierdził także Władysław Jagiełło, po zdobyciu Bolesławca z rąk Władysława Opolczyka w 1401 roku.
Od 1653 roku w mieście działa nasze Bractwo Prasalskie (dziś jako jedyne w Polsce), które swe początki ma w cechu prasołów. Istnienie w miejscowości cechu prasołów świadczy o jej prestiżu i istotności na szlakach handlowych średniowiecznej Polski. W czasie swego istnienia miasto Bolesławiec przeżywało swoje lepsze i gorsze dni, zawsze jednak pozostając wierne Polsce, nawet gdy Ta zniknęła z mapy Europy. Za odwagę i patriotyzm podczas Powstania Styczniowego rosyjski zaborca, chcąc ukarać mieszkańców, prawa miejskie zabrał! Ale duch Bolesławian nie umarł! Przywrócenie praw miejskich byłoby swego rodzaju zadośćuczynieniem krzywd doznanych przez naszych przodków z rąk rosyjskiego zaborcy.
Wobec powyższego, z szacunku do przeszłości i w trosce o przyszłe pokolenia, wzywamy, jako Bractwo działające nieprzerwanie od 370 lat na terenie Bolesławca, i z całą stanowczością popieramy starania o odzyskanie praw miejskich przez naszą miejscowość.
Co rosyjski zaborca zniszczył, wolna Polska może i powinna naprawić. Jednocześnie, mając w swoim Statucie zapisany cel przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi, Bractwo Prasalskie zgłasza pełną gotowość do pomocy we wszelkich działaniach ku temu zmierzających.

List popierający podpisany przez Zarząd Bractwa i zalakowany pieczęcią