+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

admin

12 lutego 2023

Odezwa do Rady Gminy w sprawie przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi

W związku z planowanym posiedzeniem Rady Gminy w sprawie przywrócenia naszej miejscowości Bolesławiec praw miejskich, wystosowaliśmy jako Bractwo Prasalskie list popierający tę ideę, który zostanie odczytany podczas obrad. Pełna treść pisma poniżej:

Szanowni Radni Gminy Bolesławiec!

Miasto Bolesławiec. Jakże piękna i wzniosła to idea! Jednak nie jest to wcale nowość! Bolesławiec został bowiem założony w 1266 roku przez księcia Bolesława Pobożnego jako miasto właśnie. Miasto wyjątkowe, skoro nazwał je od własnego imienia. Prawa miejskie były związane z Bolesławcem przez wieki. Jako miasto Bolesławiec wszedł w skład zjednoczonej przez Władysława Łokietka Polski. Również, kiedy w 1370 roku sam Kazimierz Wielki zbudował tutaj murowaną warownię z charakterystyczną basztą, której widokiem możemy się cieszyć po dzień dzisiejszy, mieszkańcy dumnie tytułowali się mieszczanami. Prawa miejskie potwierdził także Władysław Jagiełło, po zdobyciu Bolesławca z rąk Władysława Opolczyka w 1401 roku.
Od 1653 roku w mieście działa nasze Bractwo Prasalskie (dziś jako jedyne w Polsce), które swe początki ma w cechu prasołów. Istnienie w miejscowości cechu prasołów świadczy o jej prestiżu i istotności na szlakach handlowych średniowiecznej Polski. W czasie swego istnienia miasto Bolesławiec przeżywało swoje lepsze i gorsze dni, zawsze jednak pozostając wierne Polsce, nawet gdy Ta zniknęła z mapy Europy. Za odwagę i patriotyzm podczas Powstania Styczniowego rosyjski zaborca, chcąc ukarać mieszkańców, prawa miejskie zabrał! Ale duch Bolesławian nie umarł! Przywrócenie praw miejskich byłoby swego rodzaju zadośćuczynieniem krzywd doznanych przez naszych przodków z rąk rosyjskiego zaborcy.
Wobec powyższego, z szacunku do przeszłości i w trosce o przyszłe pokolenia, wzywamy, jako Bractwo działające nieprzerwanie od 370 lat na terenie Bolesławca, i z całą stanowczością popieramy starania o odzyskanie praw miejskich przez naszą miejscowość.
Co rosyjski zaborca zniszczył, wolna Polska może i powinna naprawić. Jednocześnie, mając w swoim Statucie zapisany cel przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi, Bractwo Prasalskie zgłasza pełną gotowość do pomocy we wszelkich działaniach ku temu zmierzających.

List popierający podpisany przez Zarząd Bractwa i zalakowany pieczęcią

15 stycznia 2023

Zaproszenie na obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w dniu 21 stycznia

Msza Święta w 80 urodziny Pana Organisty

W dniu dzisiejszym organista naszej parafii Bolesławiec, Pan Bronisław Wróbel przeżywał swoje 80 urodziny. Z tej okazji w jego intencji została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której życzenia składały delegacje Ministrantów, naszych Braci Prasołów oraz parafian. Ze swojej strony również życzymy Panu organiście dużo zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat grał i śpiewał na chwałę Pana!

Jubilat podczas odbierania życzeń