+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Archiwum Bractwa Prasalskiego

awartość archiwum Bractwa Prasalskiego
w Bolesławcu stanowią:

I. „Księga Kongregacyi Prasalskiey zawierająca w sobie Braci w teyże
Kongregacyi zostaiących tudziesz Powinności do teyże Kongregacyi
należące także dekreta o nieposłuszeństwo naostatku percepta
y Expensa Roku P. 1720 / za… / Pana Jana Płoszowskiego”.

Obejmuje lata 1713 – 1771, spisy członków ma za 1720 – 1768r.
Księga, wąska, nieoprawna, zniszczona, bez końca.

 

II. „Księga Konfraternii Prasalskiej zawieraiąca w sobie obowiązki
y powinności każdego brata tudzież Regestr wszystkich Braci
w tey Kongregacyi … sprawiona Roku Pańskiego 1777. dnia
3 Marca w Bolesławcu…”

Obejmuje lata:
1777 7 III – 1819 16 X – regestr braci
1777          – 1836 6 III – czynności
1786 4   V – 1787          – wydatki na trzech stronach
Księga, wąska, świeżo oprawna w niebieskie płótno.

 

III. Księga zawiera: protokóły przyjęć do bractwa 16 X 1837 – 6 I 1917          
rozchody 1838 – 19 XII 1908                                          
ustawy / z 1888r. bpa Bereśniewicza / na pierwszej stronie
przychód – rozchód 4 XII 1888 – 1 XII 1938    

Szersza, świeżo oprawna w niebieskie płótno.

 

IV. Księga, zawiera resztę papierów, dotąd luźnych t.j.:

Trzy dokumenty autentyczne – z 1653 roku, 1730, 1758 – miejskie,
protokóły licytacji ogrodów prasalskich 1808 – 1830
rachunek wpływów i wydatków 1809
umowę o reperację organów 2 I 1840
wyszczególnienie legatów 1877 – 1896 – 1906
protokóły zebrań 13 VIII 1922 –
lista braci bractwa Prasalsko – Literack. /1922/
kontrakty na kościelnego
kontrakty na odnowienie ołtarza prasalskiego

W oprawie j.w.

1883 4 XII były takie księgi: ks. do wpisywania nowych braci,
ks. do wpisywania na msze, ks. kontraktów, ks. kwitów światła.

 

 

działalności cechu mówią księgi brackie dopiero od 1713r.
Czy za uprzednie 60 lat były jakie księgi i co się z nimi stało,
nie wiadomo. Może zginęły w zamieszkach i klęskach II-gich
wojen szwedzkich?