+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Opis wystawy Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce o bractwach prasalskich.

W Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce
można zwiedzać wystawę
pt. „Solne trakty Rzeczypospolitej”.

Tematem wystawy są główne szlaki handlowe, którymi od połowy XIII wieku do końca XVIII w. sól – „białe złoto” wędrowała w głąb Rzeczpospolitej oraz na rynki Śląska, Czech, Moraw i Węgier. Kierunki jej sprzedaży wyznaczane były decyzjami królewskimi, a prawo zakupu soli w żupach mieli jedynie uprzywilejowani kupcy solni – prasołowie.

Poszczególne miejscowości leżące na szlakach handlowych, do których sól docierała prezentują najstarsze wizerunki graficzne (od pocz. XVII w.) oraz późniejsze obrazy olejne przedstawiające ich centra handlowe. Soli towarzyszą księgi bractw prasolskich, królewskie dokumenty nadające prawo handlu solą oraz ulgi celne dla mieszkańców uprzywilejowanych miast.

 

Na wystawie można zapoznać się z różnorodnymi formami sprzedawanej soli takimi jak np.: bałwany solne (walcowate bryły soli kamiennej) produkowane dla różnych odbiorców, czy sól drobna – stochmalowa, rumowa (pakowana w beczki). Warto zobaczyć czystą sól jarczystą, czy kryształową trafiającą głównie na stół królewski. Środki transportu – wozy, którymi dowożono „białe złoto” do miejscowości na solnych traktach prezentowane są poprzez modele.

 

Dopełnienie ekspozycji stanowią: wagi, miary i inne realia kupieckie śląskie, wrocławskie, pruskie, krakowskie i warszawskie a także portrety prasołów.

 

Muzeum Żup Krakowskich
Ul. Zamkowa 8
32-020 Wieliczka k./Krakowa
tel. (012) 289 16 27/14

Oficjalna strona muzeum w Wieliczce