+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu 26.03.2023r.

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy drugą część Wielkiego Postu, która ma charakter pasyjny. Zgodnie z tradycją krzyże w Kościele pozostają zasłonięte aż do Wielkiego Piątku, a obrazy do początku Wigilii Paschalnej.

Dzisiaj też kończymy nasze Rekolekcje Wielkopostne. Bardzo serdecznie dziękuję ks. Romanowi z Radomska za wygłoszone nauki. Dziękuję też księżom , posługującym wczoraj w konfesjonałach.

W poniedziałek od godz. 9.00 przedświąteczne odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

W sobotę o godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin, a po niej Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót. W niedzielę  przed sumą ok.10.40  Koronka do Krwi Chrystusa.

Za tydzień Niedziela Palmowa. Błogosławienie palm na każdej mszy świętej. Na sumie o godz.11.15 procesja wokół Kościoła. W tym dniu przypada 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Zapraszam wszystkich na nabożeństwa wielkopostne:                                          Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30                                                                 Gorzkie Żale  w niedzielę o godz. 15.00 

Dziękuję osobom, które sprzątały w tym tygodniu Kościółek.

Za posprzątanie Kościoła dziękuję p. Małgosi.

Do sprzątania Kościoła w sobotę o godz. 9.00 zapraszam rodziny z ul. Kilińskiego.

Dziękuję za dzisiejsze ofiary i p. Kościelnemu za ich pozbieranie. Ofiary z przyszłej niedzieli będą przeznaczone na potrzeby Diecezji.

 

 

 

 

 

Wskazania pasterskie dotyczące przepisów pokutnych w związku                                                    z Wielkim Postem 2023 r

 1. PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
 2. we wszystkie piątki całego roku,
 3. w Środę Popielcową.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

 1. w Środę Popielcową,
 2. w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

 1. Dla słusznej przyczyny proboszcz/administrator może udzielić w pojedynczym przypadku
  – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
 2. Środy Popielcowej,
 3. Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Diecezji Kaliskiej mogą korzystać wierni Diecezji Kaliskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Diecezji Kaliskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Diecezjalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

 1. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 1. CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ

 

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia
22 lutego 2023 r. do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. do dnia
08 czerwca 2023 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.

 • JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

 

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski
o potrzebujących. Jedną z jej form jest jałmużna. Ofiary na jałmużnę składane do puszek wystawionych w Wielkim Poście, przekazywane będą przez Caritas Diecezji Kaliskiej potrzebującym.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

+Damian Bryl

Biskup Kaliski

 1. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

***********************************************************************************************

***********************************************************************************************

*

*

*
*

*

Rejestracja grobów.

Wzór kartki do wypełnienia :

     Miejsce grobu:   Bolesławiec / Piaski*                                    Rodzaj grobu:   pojedynczy / rodzinny*
Nazwisko  i  imię  zmarłego:

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

4. …………………………………

5. …………………………………

*niepotrzebne  skreślić

Data  śmierci:

1…………………………

2. ………………………

3. ………………………

4. ………………………

5. ………………………

Nazwisko i imiona rodziców:

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4. ………………………………

5. ………………………………

Dane opiekuna grobu:

Nazwisko i imię:

……………………………………………

Adres:

…………………………………………..

…………………………………………..

Telefon kontaktowy:

…………………………………………..