+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2022

a utrzymanie cmentarza w Bolesławcu w roku 2022 wraz z pozostałą kwotą z 2021r. uzyskano  11 557 zł. Wydatki wyniosły 5 592 zł.  Na rok 2023 pozostało  5 965 zł.

Na utrzymanie cmentarza w Piaskach w roku 2022 wraz z pozostałą kwotą z 2021r. uzyskano  6 994 zł. Wydatki wyniosły 5 537 zł. Na rok 2023 pozostało 1 457 zł.

W tym roku skończyliśmy remont naszego Kościoła. Trwał on 4 lata. Przypomnę krótko, co zostało zrobione i jakie to były koszty. Pierwszym krokiem było wykonanie projektu wraz z kosztorysem, który kosztował  32 000 zł. i kwota ta w całości została pokryta przez Gminę Bolesławiec z pieniędzy, pochodzących z likwidacji SKR-u.

W 2019r. dokonano wymiany okien na kwotę 82 600 zł., z czego 80% pochodziło z dotacji, a 20%  to były środki własne.

W 2020 r.  wykonano izolację przeciwwilgociową za kwotę  224 800 zł,  z czego 37% pochodziło z dotacji, a 63%  to były środki własne.

W 2021r.  wykonano konserwację i malowanie dachu na całym kościele oraz przeprowadzono remont elewacji ściany frontowej. Ogólny koszt wyniósł 181 800 zł., z czego 89% pochodziło z dotacji,  a 19%  to środki własne.

W 2022r. mimo galopującej inflacji i załamaniu  gospodarczemu  w naszym kraju udało się przeprowadzić remont pozostałej elewacji, a także tam, gdzie było to konieczne, wykonać dodatkowe prace oraz naprawić opierzenia i wymienić rynny spustowe. Koszt tego zadania wyniósł 251 590 zł., z czego 84% pochodziło z dotacji, a tylko 16% ze środków własnych.

Ogółem na remont naszego kościoła przez okres 4 lat wydaliśmy         772 790 zł.

Po ogólnym rozliczeniu, ze środków wpłaconych na remont Kościoła pozostało 7 627zł.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Parafianom, którzy przez ten trudny dla mnie czas remontów, z jednej strony wspierali Parafię finansowo, a z drugiej także mnie duchowo. Dziękuję za wszelkie ofiary składane na ten cel i za dobre słowo i rady, płynące prosto z serca. Dziękuję też osobom spoza Parafii, które także dołożyły przysłowiową „cegiełkę” do remontu naszej świątyni. Bóg zapłać wszystkim za wszystko.

Dziękuję właścicielom firm, które pracowały przy naszym Kościele: p. Bogdanowi Bujakowi z Pajęczna, p. Arturowi Sula z Wadowic oraz  p. Wojciechowi Szymankowi z Bolesławca. Dzięki ich pracy możemy się cieszyć naszym  pięknym parafialnym obiektem, którego wszyscy jesteśmy właścicielami.

Dziękuję mieszkańcom Bolesławca, a także p. Wójt za wsparcie i pomoc finansową z funduszu sołeckiego na rzecz naszego Kościoła.

Słowa podziękowania i ogromnej wdzięczności kieruję na ręce p. Beaty, która starała się pozyskać jak najwięcej środków  z instytucji zewnętrznych, m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Było to ok. 70%  całego kosztu remontu. Dziękuję za to, że dopilnowywała wszelkich procedur, zarówno na etapie składania wniosków,  w trakcie trwania prac, jak i ostatecznego rozliczenia. W sumie przez czas remontu jednoosobowo zajmowała się całą dokumentacją . Była to niewątpliwie ciężka praca, ale jednocześnie ogromna pomoc i wsparcie dla mnie, bez którego nie zrealizowalibyśmy  tej ogromnej inwestycji.  Kto mnie bliżej zna wie, jak bardzo nie lubię biurokracji  i „papierków”, a tyle dokumentów, ile trzeba było tworzyć, skanować, wysyłać i podpisywać przez ten okres czasu, to przez całe  swoje dotychczasowe życie nie podpisałem. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję.

Dziękuję też p. Przewodniczącemu Rady Parafialnej p. Hieronimowi za dobre słowo i radę. Za to, że zawsze mogłem na Niego liczyć i że nigdy nie odmówił mi pomocy.

Nie chciałbym nikogo pominąć , więc jeszcze raz wszystkim składam staropolskie „Bóg zapłać”.  Wszyscy wiemy, że nasza świątynia w tym roku obchodzi  300 – lecie swej konsekracji, więc kalendarze jubileuszowe, które otrzymujecie przy okazji mszy św. kolędowych niech będą dla Was pamiątką, a jednocześnie podziękowaniem za Waszą obecność w życiu naszej Parafialnej Wspólnoty.  Bóg zapłać Wszystkim.

Ksiądz Proboszcz Czesław Parnowski