+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Książki o Kościele Katolickim w Powiecie Wieluńskim

W ostatnim czasie dostaliśmy prośby o poinformowanie o możliwości nabycia dwóch książek o historii KK w Powiecie Wieluńskim.

Jedna z nich opowiada o latach międzywojennych, druga o czasie pierwszej wojny światowej:

Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918–1939) napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Góreckiego, prof. UO. Poświęcono ją międzywojennemu dziedzictwu Kościoła katolickiego licznych miejscowości należących do pięciu dekanatów (bolesławieckiego, brzeźnickiego, praszkowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego) wchodzących w skład diecezji kujawsko-kaliskiej, a następnie powstałej w 1925 r. – diecezji częstochowskiej.

Książka do nabycia u ks. Michała Widery – email: wideramichal@o2.pl

 

Kościół katolicki w powiecie wieluńskim w czasie I wojny światowej. Spora część bazuje na kronikach z Wójcina i okolic, porusza również sprawę prasalską w tym czasie. 

Książka do nabycia u ks. Kamila Kęsika – email: achimos@interia.pl