+6
°
C
+
+
Bolesławiec
Niedziela, 08
Poniedziałek
+ +
Wtorek
+ +
Środa
+ +
Czwartek
+ +
Piątek
+ +
Sobota
+ +
Prognoza 7-dniowa

Odezwa do Rady Gminy w sprawie przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi

W związku z planowanym posiedzeniem Rady Gminy w sprawie przywrócenia naszej miejscowości Bolesławiec praw miejskich, wystosowaliśmy jako Bractwo Prasalskie list popierający tę ideę, który zostanie odczytany podczas obrad. Pełna treść pisma poniżej:

Szanowni Radni Gminy Bolesławiec!

Miasto Bolesławiec. Jakże piękna i wzniosła to idea! Jednak nie jest to wcale nowość! Bolesławiec został bowiem założony w 1266 roku przez księcia Bolesława Pobożnego jako miasto właśnie. Miasto wyjątkowe, skoro nazwał je od własnego imienia. Prawa miejskie były związane z Bolesławcem przez wieki. Jako miasto Bolesławiec wszedł w skład zjednoczonej przez Władysława Łokietka Polski. Również, kiedy w 1370 roku sam Kazimierz Wielki zbudował tutaj murowaną warownię z charakterystyczną basztą, której widokiem możemy się cieszyć po dzień dzisiejszy, mieszkańcy dumnie tytułowali się mieszczanami. Prawa miejskie potwierdził także Władysław Jagiełło, po zdobyciu Bolesławca z rąk Władysława Opolczyka w 1401 roku.
Od 1653 roku w mieście działa nasze Bractwo Prasalskie (dziś jako jedyne w Polsce), które swe początki ma w cechu prasołów. Istnienie w miejscowości cechu prasołów świadczy o jej prestiżu i istotności na szlakach handlowych średniowiecznej Polski. W czasie swego istnienia miasto Bolesławiec przeżywało swoje lepsze i gorsze dni, zawsze jednak pozostając wierne Polsce, nawet gdy Ta zniknęła z mapy Europy. Za odwagę i patriotyzm podczas Powstania Styczniowego rosyjski zaborca, chcąc ukarać mieszkańców, prawa miejskie zabrał! Ale duch Bolesławian nie umarł! Przywrócenie praw miejskich byłoby swego rodzaju zadośćuczynieniem krzywd doznanych przez naszych przodków z rąk rosyjskiego zaborcy.
Wobec powyższego, z szacunku do przeszłości i w trosce o przyszłe pokolenia, wzywamy, jako Bractwo działające nieprzerwanie od 370 lat na terenie Bolesławca, i z całą stanowczością popieramy starania o odzyskanie praw miejskich przez naszą miejscowość.
Co rosyjski zaborca zniszczył, wolna Polska może i powinna naprawić. Jednocześnie, mając w swoim Statucie zapisany cel przywrócenia praw miejskich Bolesławcowi, Bractwo Prasalskie zgłasza pełną gotowość do pomocy we wszelkich działaniach ku temu zmierzających.

List popierający podpisany przez Zarząd Bractwa i zalakowany pieczęcią