Zasady Bractwa


d niepamiętnych czasów Bractwo nasze swoje obyczaje i zasady którymi się kieruje przekazywało ustnie ze starszych członków Bractwa na młodszych.

 

iele o dawnych obyczajach Bractwa można się dowiedzieć z artykułu „Informatora Muzeum Ziemi Wieluńskiej”.

 

becnie, w 355-tą rocznicę swojego powstania, Bractwo podjęło trud spisania swojej reguły.

 

rojekt reguły, która jest w tracie opracowania, można zobaczyć tutaj:

PROJEKT REGUŁY BRACTWA PRASALSKIEGO W BOLESŁAWCU

statystyka